Một thoáng rồi xa

Sáng tác: Lê Tín Hương

Thoảng theo làn [G] gió một thoáng hương [Bm] trầm
Ta [Am] nghe hồn ta bâng [D] khuâng [G]
Thoảng theo màu [Em] nắng một thoáng hoa [Am] lay
Một thoáng bay [Em] bay rặng liễu hao [Bm] gầy
Một thoáng nghe [Am] đầy tình [D] xuân.

Một thoáng rồi [Am] xa sông tìm về [Em] biển
Một [Am] thoáng rồi [D] xa nước chảy về [G] nguồn
Một thoáng rồi [Am] xa chim bay về [Em] tổ
Một [Am] thoáng mênh [D] mang khuất dấu mây [G] ngàn.

Thoảng theo thời [G] gian một thoáng xuân [Bm] tàn
Ta [Am] nghe hồn ta đông [D] sang [G]
Thoảng theo mây [Em] tím một thoáng chơi [Am] vơi
Một thoáng sao [Em] rơi đêm nhớ ngày [Bm] rời
Một thoáng buông [Am] lơi chiều [G] đời.

* Thoảng qua đời [Em] ta một thoáng phôi [Am] pha
Một thoáng bao [Em] la hoa bướm ngọc [Bm] ngà
Một thoáng rồi xa [D] chiều [G] tà.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Thanh Hà [G] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/mot-thoang-roi-xa/W8IU96Z0.html