Một trái tim đau

Sáng tác: Vũ Đức Võ

Em nỡ đành [F] sao, tôi chỉ còn một trái [Am] tim
Trái tim binh [Dm] yên, em cũng mang đi [Am] rồi
Ôi những lời đầu [F] môi, chỉ là lừa dối [Am] thôi
Ôm giấc mộng chung [Dm] đôi , cũng như [G] dòng nước [Am] trôi [C]

Tình đên chợt [Dm] tan đắng cay bẻ [Am] bàng [C]
Đường phố buồn mênh [Dm]mang, tình [G] đời sao dối [Am] gian
Trót đắm say tình gian [F] dối, nhắm mắt đi vào ngục [Dm] tối
Giờ trái [E7] tim tôi Tan vỡ rồi [Am]

Ôi tháng ngày bình [F] yên, tôi mơ mộng hão [Am] huyền
Cứ ngỡ là lương [Dm] duyên , nên ôm lấy bao muộn [Am] phiền
Dẫu biết rồi quên [F] mau nhũ long rằng mai [Am] sau
Không để ai làm tim [Dm] đau và đừng [G]yêu quá đâm [Am] sâu

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Lâm Thái Tuấn [Am] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/mot-trai-tim-dau/W8IU9II8.html