Mùa mưa xưa

Sáng tác: nhạc Nguyễn Đình Hòa, thơ Hồ Dzếnh

Mùa mưa nào năm [G] xưa
Mái nhà vang tiếng [Bm] mưa [D]
Gió tung đầu ngọn [Bm] mít
Gió đưa thân cánh [D] dừa.

Đưa em về dưới [G] mưa
Sân nhà đầy bong [Bm] bóng [Am]
Đôi tâm hồn dệt [C] mộng
Mơ duyên tình về [D] sau
Xây cuộc tình bền [G] lâu.

Bỗng trời buồn thôi [G] mưa
Đâu bóng người yêu [C] cũ [D]
Tơ duyên đã sang [Bm] mùa
Người xưa vội sang [Am] sông
Vỡ tan bao giấc [Bm] mộng
Đêm [D] nghe lòng đổ [G] mưa.

Tìm đâu bóng người [G] xưa
Nhớ ai tôi thẫn [Am] thờ
Yêu ai tôi sầu [D] nhớ
Luyến tiếc mùa mưa [G] xưa.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Diệu Hiền [G] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/mua-mua-xua/W8IUZZED.html