Mưa trên ngày tháng đó

Sáng tác: Từ Công Phụng

Em còn nhớ không [Em] em
Một [C] lần em đã đến thăm [Em] tôi
Trong một sớm thu sang
Mùa mưa [G] ướt phố thênh [Am] thang
Mưa từng cơn lạc loài rơi [G] xuống tình muộn [B7] màng
Cuộc tình [Em] ta đã chết trên [B] tay
Nghe cơn đau khoác trên linh hồn gầy
Người về trong một sớm heo [G] may
Rồi người [B7] đi như kiếp mây [Em] bay

Trời còn [C] làm nước mắt rơi [Em] mau
Trên vùng tuổi mưa ngâu
Người còn nước mắt [Am] rơi mau
trên vùng tuổi thương [B7] đau
Người xin hơi thở bên [Em] nhau
Để [B7] tình còn ấm khi người xa tôi ngàn [Em] đời

[G] Trời còn làm nước mắt rơi [D] mau
khi cuộc tình [G] ta đã chết mai sau
Người [Bm] về còn giữ lấy cơn mê
Nghe đau lạc [Am] loài trên gót chân [Em] thề
[G] Cho tôi xin một lần chân em lại [B7] gần
Để vòng [Bm] tay ôm hết dung [D] nhan
Buông lên hơi [Em] thở qua cơn chiều tàn

Tìm lời [B7] ru cho giấc em [Em] ngoan
Bằng lời [B7] kinh cho kiếp đa [Em] đoan
Người về [C] nghe tiếng hát âm [Em] vang
Trên vùng tuổi đa đoan
Người về nghe [Am] những âm vang
Trên vùng tuổi cưu mang
Người đan [B7] hơi thở bên nhau
Dù trời chưa sáng
Xin tình chưa nghe muộn [Em] màng.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Từ Công Phụng [Fm] - Nguyên Khang [G#m] 
- Bằng Kiều [Cm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/mua-tren-ngay-thang-do/W8IUIU6Z.html