Mừng tuổi mẹ

Sáng tác: Trần Long Ẩn

Mỗi mùa xuân [Gm] sang
Mẹ [F] tôi già thêm một [Bb] tuổi. [G7]
Mỗi mùa xuân [Cm] sang ngày [F] tôi xa mẹ càng [Bb] gần. [D7]
Rồi mùa xuân [Gm] ấy, tóc trắng mẹ bay
Như gió, như [Cm] mây bay qua đời [Eb] con
Như gió, như [F] mây bay qua thời [D7] gian.
Ôi mẹ của [Gm] tôi.

Mẹ [G] già như chuối chín [C] cây
Gió lay mẹ [Gm] rụng, con [Bb] phải mồ [D7] côi. [Gm]
Gió lay Mẹ [Bb] rụng, con phải mồ [D7] côi. [G7]
Mồ [Cm] côi [C] tội lắm ai ơi! [Gm]
Đói cơm khát [Bb] nước biết người nào [D7] lo.
Đói cơm khát nước biết người nào [Gm] lo.

Mỗi mùa xuân [Gm] sang
Mẹ [F] tôi già thêm một [Bb] tuổi. [G7]
Mỗi mùa xuân [Cm] sang ngày [F] tôi xa mẹ càng [Bb] gần. [D7]
Dù biết như [Gm] thế, tôi vẫn phải tin,
Tôi vẫn phải [Eb] tin mẹ đang còn [Bb] trẻ.
Mỗi mùa xuân [Cm] về mẹ thêm tuổi [F] mới.
Mỗi mùa xuân [Bb] mới [D7] con mừng tuổi [G] mẹ.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Quang Lê [Gm] - Hương Lan [Ebm] 
- Phi Nhung [Ebm] - Tường Nguyên [Abm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/mung-tuoi-me/W8IUIWI7.html