Ngài gọi tên con

Sáng tác: Dương Quảng

1. Ngài gọi tên [Am] con, khi đời [G] con yếu đuối mỏng [Am] dòn
Ngài gọi tên [G] con, khi tình [C] đời hồng thắm sắt [Em] son
Ngài gọi tên [F] con, khi tình [G] duyên phai dấu chẳng [Em] còn
Khi đời [G] con đắng cay hao [Dm] mòn, Ngài vẫn [E7] chờ vẫn gọi tên [Am] con.

ĐK:
Ngài gọi tên [Am] con, bước theo Ngài hiến dâng tình [Dm] yêu
Ngài chọn riêng [G] con, sống trong [Em] tình yêu thương của [C] Ngài [E7]
Để rồi hôm [Am] nay, bước theo Ngài hiến dâng từ [Dm] đây
Dù nhiều chông [G] gai, nhưng tình [E7] con quyết không phai [Am] nhòa.

2. Đoạn đường con [Am] đi, tuy nhiều [G] khi gian khó ê [Am] chề
Ngài hằng bên [G] con, muôn nẻo [C] đường Ngài đỡ nâng [Em] con
Ngài hằng bên [F] con, cho dù [G] dương gian có khinh [Em] chê
Cho dù [G] con có quên lời [Dm] thề, Ngài vẫn [E7] chờ vẫn gọi tên [Am] con.

ĐK:
Ngài gọi tên [Am] con, bước theo Ngài hiến dâng tình [Dm] yêu
Ngài chọn riêng [G] con, sống trong [Em] tình yêu thương của [C] Ngài [E7]
Để rồi hôm [Am] nay, bước theo Ngài hiến dâng từ [Dm] đây
Dù nhiều chông [G] gai, nhưng tình [E7] con quyết không phai [Am] nhòa.

3. Tình Ngài yêu [Am] con, ôi tình [G] yêu tha thiết ngọt [Am] ngào
Tình Ngài yêu [G] con ôi mặn [C] nồng tình Chúa mỹ [Em] miều
Tình Ngài yêu [F] con, con làm [G] sao đền đáp cho [Em] cân
Ôi tình [G] yêu chứa chan vô [Dm] ngần, con muốn [E7] được yêu Ngài mà [Am] thôi.

ĐK:
Ngài gọi tên [Am] con, bước theo Ngài hiến dâng tình [Dm] yêu
Ngài chọn riêng [G] con, sống trong [Em] tình yêu thương của [C] Ngài [E7]
Để rồi hôm [Am] nay, bước theo Ngài hiến dâng từ [Dm] đây
Dù nhiều chông [G] gai, nhưng tình [E7] con quyết không phai [Am] nhòa.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Nguyễn Quang [Am] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/ngai-goi-ten-con/W8IU6ZCI.html