Ngày chào đời (Happy birthday to you)

Sáng tác: Cao Minh Thu

Happy birth-[G]day to [D] you
Happy birth-[Em]day to [C] you
Mừng ngày bạn [G] đến nghe tiếng oa [D] oa
Mừng ngày bạn [C] khóc bạn [D] sinh ra [G] đời

Mừng ngày hạnh [G] phúc ta chúc cho [D] nhau
Hẹn lại năm [Em] sau cũng trong một [C] ngày
Rồi mình cùng [G] nói cười bạn bè cùng [D] vui chơi
Happy birth-[C]day chúc [D] nhau lời yêu [G] thương

Và mẹ [C] đã sinh ra một con [G] người
Và cha [D] đã cho ta một kiếp [Em] người
Rồi hôm [Am] nay ngày con sinh [C] ra
Con thầm biết [D] ơn mẹ và cha

Và còn [C] đó những ai không còn [G] cha
Và thương [D] lắm những ai không có [Em] mẹ
Ngày sinh [C] tôi cầu cho thế [D] gian yêu thương bình [G] an

Mừng ngày hạnh [G] phúc ta chúc cho [D] nhau
Còn hoài gặp [Em] nhau thấy nhau trong [C] đời
Đừng vì một [G] chút buồn đừng vì đời [D] lo âu
Ngày sinh [C] ra không thể [D] quên trong đời [G] ta
Đừng vì một [G] chút buồn đừng vì đời [D] lo âu
Mà quên [C] đi ngày ta [D] sinh ra [G] đời

Happy [G] birthday to [D] you
Happy birthday to [G] you
Happy birthday happy [C] birthday
Happy [G] birthday to [D] you

Happy [G] birthday to [D] you
Happy birthday to [G] you
Happy birthday happy [C] birthday
Happy [D] birthday to [G] you

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Quách Tuấn Du [A] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/ngay-chao-doi/W8IUODUI.html