Người lính già xa quê hương

Sáng tác: Nhật Ngân

Người lính [Dm] già xa quê [F] hương
Nghe trong [C] tim đêm ngày trăn [Dm] trở
Nhớ quá một [Am] thời chinh chiến gian [Dm] lao
Nhớ phút hiên [F] ngang đi vào binh [Dm] lửa [G]
Sắt thép trong tay đang đối diện [Dm] thù [C]
Bỗng tiếng loa vang lệnh truyền buông [Am] thả
Nửa đời còn [C] gì cung kiếm ngang [Dm] trời. [G] [Dm]

Người lính già xa quê [F] hương
Bao nhiêu [C] đêm anh nằm không [Dm] ngủ
Nhớ quá mẹ [Am] hiền, nhớ quá anh [Dm] em
Nhớ những đêm [F] mưa quân hành đất [Dm] đỏ [G]
Nhớ những đêm xuân nơi chốn địa [Dm] đầu [C]
Nay quá xa xăm đường về thăm [Am] thẳm
Nửa đời ngậm [C] ngùi mang kiếp tha [Dm] phương. [G] [Dm]

[Dm] Ôi còn [Bb] đâu, còn [Am] đâu
Bạn bè ta những anh hùng hào [Dm] kiệt
Không tiếc [C] chi xương máu giữ màu [F] cờ
[Am] Ôi còn đâu, còn [Dm] đâu
Một thời [G] trai một thời súng [Am] gươm
Nay bỗng dưng thành kẻ lưu [Dm] vong. [G] [Dm]

Người lính già xa quê [F] hương
Nhưng trong [C] tim chưa tàn ánh [Dm] lửa
Vẫn ước một [Am] ngày theo bước Quang [Dm] Trung
Vẫn thấy quê [F] hương đêm ngày réo [Dm] gọi [G]
Vẫn thấy trong tim canh cánh đường [Dm] về
Vẫn thấy nơi [C] đây chỉ là đất [Am] tạm
Thầm hẹn ngày [C] về chết giữa quê [Dm] hương.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Duy Khánh [Ebm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/nguoi-linh-gia-xa-que-huong/W8IUIZ8I.html