Người mang tâm sự

Sáng tác: Như Phy

Ngâm thơ:
Sang sông lỡ chuyến đò tình
Yêu đương một gánh bây giờ gãy đôi
Từ ngày tình nghĩa chia phôi
Anh đi đường ấy bỏ tôi một mình .....

1. Người ta dỗ ngọt tôi vào [Am] tình yêu
Bây giờ chê [E7] chán nẻo đi [Am] đường về
Tôi lầm tin lời người [F] ta
Tôi [A7] lầm tôi khổ vì [Dm] yêu
Để rồi [E7] đây nức nở thế [Am] này [Dm][Am]

2. Người ta đã bỏ tôi rồi [Am] bạn ơi
Đâu còn chi [E7] nữa mà mong [Am] mà chờ
Cung đàn lỡ nhịp đường [F] tơ
Cung [A7] sầu chết cả hồn [Dm] thơ
Để lòng [E7] tôi giá lạnh [Am] như tờ [Dm][Am]

ĐK: Ai [Am] đem con [C] sáo sang [Am] sông
Để [G] cho nó sổ lồng nó [F] bay
Nó [A7] bay nó chẳng về [Dm] đâu
Ai chia duyên bắc tình [Dm] nam, người nơi đầu [C] gió
[E7] kẻ ngoài [Am] chân mây [Dm ][Am]

3. Người ta đã bỏ tôi rồi [Am] bạn ơi
Bây giờ đi [C] sớm về khuya [Am] một mình
Ôi nhìn thế sự nổi [F] trôi
Cũng [A7] đành chấp nhận mà [Dm] thôi
Để [E7] mặt cho con tạo xoay [Am] vờn

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Phi Nhung [Gm] - Quang Lê [Am] 
- Quang Linh [Am] - Tâm Đoan [Em] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/nguoi-mang-tam-su/W8IUI0EF.html