Người thương binh

Sáng tác: nhạc Anh Bằng, thơ Thái Tú Hạp

Rượu uống mềm môi bao [Am] chiều rồi
Chỉ thấy dòng [A7] sông đỏ ráng [Dm] trời
Chỉ thấy lòng ta mưa mưa [G] mãi
Sóng sầu nghiêng [C] ngả mảnh hồn [F] trôi [Am]

Bạn cứ [Dm] đi xin đừng lưu luyến
Là thương [C] binh ta sống [E7] khổ đã thành [Am] quen
Như mãnh [Dm] thú khép mình trong phố [G] nhỏ
Đốt hết cuộc [E7] đời nghiệt ngã [Am] đau thương [Dm]

Bao [G] lần bên dòng [Am] sông
Soi [Em] mặt thoáng nhớ mây trời đỉnh Chu [Am] Prong
An Lộc, Khe [Dm] Sanh đèo Lao Bảo
Tử [E7] sinh ta [Dm] thấy nhẹ như [E7] không

Chia với cỏ [Am] cây nỗi niềm tri kỷ
Nhân gian dường như đã lãng quên [F] ta
Rượu uống bên [Am] dòng sông tủi [C] nhục [E7]
Buồn hát một [Dm] mình bài [E7] quốc ca năm [Am] xưa.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Đặng Thế Luân [Am] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/nguoi-thuong-binh/W8IUWIAF.html