Người yêu lý tưởng

Sáng tác: Y Vân

Em thường hay ước [Am] mơ mơ người yêu lý tưởng
Với vẻ hào [Dm] hoa lắm nét kiêu hùng điểm chút phong [Am] sương.
Đây là chàng chiến [G] binh hay là chàng phi [F] công
Hay là chàng thuỷ [Am] thủ.

Biển dâu anh lấp [Am] bằng biển đông lai lánh tình
Tình anh như núi ngàn tình em như suối [Dm] nguồn
Nhà xanh kia vẫn [Am] còn còn xanh như chúng mình
Hỡi anh, người [G] yêu lý [Am] tưởng.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Shayla [Am] - Túy Phượng (trước 75) [Am] 
- Carol Kim (trước 75) [Gm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/nguoi-yeu-ly-tuong/W8IUIE0W.html