Nguyệt cầm

Sáng tác: nhạc Cung Tiến, thơ Xuân Diệu

Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh
Trăng thương trăng nhớ hỡi trăng ngần
Đàn buồn đàn lặng ôi đàn chậm
Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân.
(Xuân Diệu)


[D] Đêm mùa trăng [E7] úa làm [A] vỡ hồn [D] ta
Ngập ngừng [G] xa suối thu dồn lá [Em] úa trôi [F#m] qua
Sầu [A] thu, sầu lên [Bm] vút mịt [A7] mù, mà em [E7] nhớ hương [A7] mùa thu
[G] Trăng Tầm Dương lung linh bóng [E7] sáng, từng [A7] thoáng lệ [D] ngân
Mà hồn phân [A7] vân cuồng điên [D] nhớ
Long [Bm] lanh tiếng nguyệt [Em] cầm, tiếng đàn trầm
Ai nhớ nương [G] tử một đêm nao trăng [A] thanh trong lời [F] hát
Chết theo nước [Bb] xanh chết theo nước [A] xanh
[D] Ôi đàn trăng [E7] cũ làm [A7] vỡ hồn [D] anh

Long lanh long [Dm] lanh trăng chiếu một mình
Chơi vơi chơi vơi nhạc lắng tơ [F] ngời
Nguyệt [Bb] cầm nối từng lệ [A7] ngân, chết từng mùa [F] xuân

[A7] Đêm ngời men [Dm] nhớ, nhạc tê [Bb] ngời thuở [A7] xưa
[Bb] Trăng sầu riêng [A7] chiếc, [Bb] trăng sầu riêng [A7] chiếc
Sầu cho [Dm] tới bao [F] giờ ?
[Bb] Hồn ghê bốn bề [A7] sao ngợp [Dm] hồn xanh biếc trời [C] cao
Kìa thuyền [F] trăng, trăng nhớ Tầm [Gm] Dương
Nhớ nhạc [F] vàng, đêm ấy thuyền [G] neo bến [A7] ấy

Nguyệt [Dm] cầm nghe nấc từng [A7] câu
Có [Dm] hàng mây trắng về [C] đâu?
Mắt chìm [F] sâu, [A7] đêm lắng đời [Dm] sâu
Nguyệt [A7] Cầm khơi mãi tình [Dm] sầu
Khơi [A7] mãi nguồn [Dm] đêm. Mùa trăng [E7] úa làm [A7] vỡ hồn [Dm] ta


------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Mai Hương [D-Dm] - Trần Thái Hòa [D-Dm] 
- Ngọc Mai [Eb-Ebm] - Camille Huyền [C-Cm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/nguyet-cam/W8IUIE8I.html