Nhìn đời mà sống

Sáng tác: Huy Thái

1. Người đừng nghĩ tôi [Am] vui
Nào nhà cao cửa [Em] rộng
Tôi lắm bạc nhiều [Am] tiền
Kẻ đón người [G] đưa đắm say men [C] tình
Đêm đêm tôi nhốt [E7] mình vào chén đắng.

2. Người đừng nghĩ tôi [Am] ngoan
Tôi cúi đầu vâng [Em] dạ
Vì lẽ sống ở [Am] đời
Chịu bao đắng [G] cay nuốt bao tủi [C] hờn
Ôi thế gian bao [E7] người
Có bao người hiểu được lòng [Am] nhau.

ĐK:
Đêm trắng [Dm] đêm nước mắt đắng [Am] lòng
Trào dâng khóe [Em] mi
Hỏi thế [G] gian mấy ai được [C] gì
Mấy ai được [E7] gì rồi một ngày nhắm mắt ra [Am] đi.

3. Chuyện đời hợp rồi [Am] tan
Nghèo buồn cho số [Em] phận
Giàu ganh ghét là [Am] thường
Người hãy nhìn [G] đi thân xác điêu [C] tàn
Giàu [E7] nghèo đều giống như [Am] nhau.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Huy Thái [Bbm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/nhin-doi-ma-song/W8IU6A0D.html