Nhớ thu Hà Nội

Sáng tác: Lê Trọng Nguyễn

1. Trời [Bb] mây buồn [A7] lệ ướt mi [Dm] sầu
Hồn [Cm] thơ về nhẹ [F7] bước áo thu rũ [Bb] nát nhầu
Kìa [Dm] gió cuốn gió cuốn kìa [Gm] mưa ngâu mưa ngâu
Tình [Bb] duyên chìm tận [F7] đáy sông [Bb] sâu

2. Mùa [Bb] thu Hà [A7] Nội quá xa [Dm] vời
Lòng [Cm] ta vời vợi [F7] nhớ dáng xưa em [Bb] khuất rồi
Nào [Dm] xác lá sấu úa hồ [Gm] Gươm con tim ơi
Và [Bb] Năm Cửa [F7] Ô ngát hương [Bb] đời

ĐK: Ngờ thu xưa [Eb] đến nơi đây
Lao xao trong [F7] ngàn bóng [Bb] cây
Đường [Dm] phố than dài theo [Gm] gót mềm
Hà [Cm] Nội ơi ta nhớ màu [F7] sắc em

3. Trời [Bb] mây biền [A7] biệt nhớ [Dm] sông dài
Bàn [Cm] chân hiền chờ [F7] gót bóng thu qua [Bb] héo gầy
Từng [Dm] chiếc lá rách mướt nhạc [Gm] thu ru trong mơ
Mùa [Bb] thu Hà Nội [F7] vẫn là [Bb] thơ

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Mai Hương [B] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/nho-thu-ha-noi/W8IUO9CE.html