Nợ cho em

Sáng tác: nhạc Ngô Tín, thơ Mỹ Linh

Anh nợ lại [Am] em đêm thâu quạnh quẽ
Anh nợ lại đời một khối tình [Dm] si
Ta nợ đời [Am] nhau nụ hôn yêu [C] dấu
Nợ hoàng [G] hôn sau một ngày [E7] xa

Anh nợ lại [Am] em lời yêu một [Dm] nửa
Nợ lại mùa [G] thu chút lá vàng [C] bay
Nợ lại [E7] em dòng đời oan [Dm] trái
Nợ lại tình [E7] thơ trên nhánh sông [Am] buồn

Nợ bến [Am] cũ một chiều xưa vắng bóng
Nợ con [A7] đò trên nhánh sông [Dm] xưa
Nợ khúc biệt [G] ly đêm say ân [E] ái
Nợ trái tim đau giấu kín hững [E7] hờ
Nợ đêm [Am] trường lời kinh sám [F] hối
Nợ đêm [E7] trăng nhịp bước lang [Am] thang

Anh nợ lại [Am] em đêm dài lay lất
Anh nợ một lần điệp khúc ái [Dm] ân
Nợ lại [F] em ly [G] rượu tình đêm [C] cuối
Nợ lại [E7] em một khối vô [Am] tình

Nợ ly rượu [Am] cay lòng đau buốt [Dm] giá
Nợ dòng lệ [G] khô đốt cháy bờ [C] môi
Nợ cho [E7] em con tim đau thổn [Dm] thức
Nợ lại đời [E7] anh trong trái tim [Am] em.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Trọng Bắc [Am] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/no-cho-em/W8IUZF0W.html