Noel về

Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy

1. Noel [G] về, Noel [Em] về. nhạc yêu [Bm] thương vang réo rắt trời [D7] mơ
Noel [Am] về, Noel [Em] về vạn ý [Am] thơ vang lên khắp trần [D7] ai
Noel [G] về, Noel [Em] về, nguồn bình [Bm] an dạt dào trên dương [C] thế
Chúa giáng [Am] trần đem ơn [G] lành niềm ước [D7] mơ muôn dân đang đợi [G] chờ [Am][D7][G]

ĐK. Nào cùng [C] hát lên bài [G] ca mừng Giáng [C] sinh trong đêm say hồng [Em] ân
Ôi yêu thương tràn [Am] lan Chúa đến [D7] trong trần [G] gian [D7][G]- [D7][G]

2. Đêm an [G] bình, đêm hy [Em] vọng Ngài tặng [Bm] ban cho nhân thế niềm [D7] tin
Chúa giáng [Am] trần, ôi nhiệm [Em] mầu nào có [Am] ai hiểu được thấu tình [D7] sâu
Qua bao [G] đời, muôn con [Em] người hằng đợi [Bm] trông nguồn tình yêu cứu [C] thế
Nay con [Am] người đã thấy [G] rồi, này bé [D7] thơ chính Chúa đã tặng [G] ban [Am][D7][G]

3. Say ân [G] tình, con nghiêng [Em] mình thờ lạy [Bm] Chúa bên hang đá nhỏ [D7] xinh
Cho con [Am] hiểu giữa cảnh [Em] đời dù đổi [Am] thay luôn son sắt niềm [D7] tin
Xin soi [G] đường như sao [Em] lạ, dìu con [Bm] đi về trời cao yêu [C] dấu
Tri ân [Am] Ngài đã xuống [G] trần, để dẫn [D7] con lên Quê Hương trường [G] sinh [Am][D7][G]

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Đàm Vĩnh Hưng [Ab] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/noel-ve/W8IUWDZA.html