Nơi ấy mẹ mong

Sáng tác: Randy

1. Tạm xa [C] mẹ đến chốn thành [Em] đô
Chân bước [G] đi sao lòng muốn [C] ngừng
Tâm thức [Am] con vui buồn có [F] mẹ
Canh cua [G] đồng mẹ nấu tuyệt [C] ngon

2. Ngày xa [C] mẹ hứa sớm về [Em] thăm
Bao nhớ [G] thương chưa kịp tỏ [C] bày
Nay lớn [Am] khôn công thành danh [F] toại
Đón mẹ [G] về vui sống cùng [C] con [G][C]

ĐK: Ầu [Am] ơ, ơi ầu [F] ơ
Mẹ thương [Dm] con biển hồ lai [F] láng
Tóc ngả [Am] màu bạc trắng như [Em] mây
Cay mắt [F] cay thương đợi con [C] về
Chốn đô [G] thành nhà ống lạnh [C] căm [G]

Về [C] thôi, ơi về [F] thôi
Đừng tranh [Dm] đua danh lợi mà quên [F] lãng
Nhớ tìm [C] về mái ấm mẹ [Em] trông
Tê tỉ [F] tê, vui chuyện sum [C] vầy
Gia đình [G] là tất cả, về [C] thôi [G][C]

3. Cầu ơn [C] trời mẹ sống bình [Em] yên
Cho chúng [G] con dâng trọn hoa [C] lòng
Tuy lớn [Am] khôn nhưng cần có [F] mẹ
Con làm [G] tròn nghĩa hiếu mẹ [C] vui

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Randy [D] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/noi-ay-me-mong/W8IUUD8E.html