Nỗi đau dịu dàng (Killing me sotfly with his song)

Sáng tác: Charles Fox - Lời Việt: Lê Hựu Hà

1. [Am] Ngồi nghe anh [D] hát thiên tình ca [G] ngỡ như đất [C] trời giao hòa
[Am] Và tai nghe [D] thấy một rừng âm vang [Em] khúc hát dâng đời ta
[Am] Cỏ cây muôn [D7] loài đều hân hoan [G] nhưng riêng em [B7] tưởng như anh

ĐK: [Em] Bóp nát sức sống em bằng [Am] tiếng ca
[B7] Bóp nát sức sống em qua điệu [G] nhạc
[Em] Bằng lời dịu dàng anh [A] giết em
Giết chết trái [D] tim em bằng tiếng [C] ca
Ru em trong [G] u mê bằng xót [C] xa
Nhắm mắt với nỗi [F] đau ngọt lịm [E] dạ

2. [Am] Rồi khi cơn [D] gió ru tình tôi [G] bỗng theo khói [C] nhạc xa vời
[Am] Và anh lên [D] tiếng gọi hồn em đang [Em] khóc bên con vực sâu
[Am] Hay mau lên [D7] đường về uyên khuyên [G] khi nghe thân [B7] xác này vang


-----------------------------------------------------


1. [Am] I heard he [D] sang a good song [G] I heard he [C] had a style
[Am] And so I [D] came to see him and [Em] listen for a while
[Am] And there he [D7] was this young boy [G] stranger [B7] to my eyes

Chorus: [Em] Strumming my pain with his [Am] fingers
[D7] Singing my life with his [G] words
[Em] Killing me softly with [A] his song
Killing me [D] softly with his [C] song
Telling my [G] whole life with his [C] words
Killing me [F] softly with his [E] song

2. [Am] I felt all [D] flushed with fever [G] Embarrassed [C] by the crowd
[Am] I felt he [D] found my letters and [Em] read each one out loud
[Am] I prayed that [D7] he would finish [G] But he just [B7] kept right on

3. [Am] He sang as [D] if he knew me [G] in all my [C] dark despair.
[Am] And then he [D] looked right through me as [Em] if I wasn't there
[Am] But he was [D7] there, this stranger, [G] singing [B7] clear and loud

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Roberta Flack [Fm] - Ngọc Bích [Em] 
- Ngọc Hương [Fm] - Fugees [Em] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/noi-dau-diu-dang-killing-me-sotfly-with-his-song/W8IUIU6W.html