Ô ô ngày ấy

Sáng tác: Phương Uyên

1. Ngày xưa [D] ấy vẫn nhớ khi còn [Em] bé luôn ham chơi
Mẹ cha [G] đi chơi đâu tôi thường hay [Em] thích theo cùng
Lắm [D] lúc khóc lóc cho dù [Em] biết không cho
Nên mẹ cha hay trêu tôi là con [G] út khóc nhè ố [D] ồ.

ĐK:
Ngày ấy qua đi thật [A] mau bây giờ xa thấy [Bm] nhớ
Chuyện ngày xưa vẫn [G] đấy đã không còn bé [D] con
Trời đã qua bao mùa [A] đông bao mùa thu đã [Bm] tàn
Ố [A] ô yéa [G] yea.

2. Ngày xưa [D] ấy nói dối cha thường [Em] đánh roi mây
Mẹ thường [G] hay bênh tôi cho dù tôi [Em] dối thế nào
Có [D] khi đi đâu không thèm [Em] nói với ai
Nên càng la to bao nhiêu lại càng chịu [G] đánh bấy nhiêu ố [D] ồ.

ĐK:
Ngày ấy qua đi thật [A] mau bây giờ xa thấy [Bm] nhớ
Chuyện ngày xưa vẫn [G] đấy đã không còn bé [D] con
Trời đã qua bao mùa [A] đông bao mùa thu đã [Bm] tàn
Chuyện ngày hôm qua [G] đó sẽ trở về với [E] tôi.

(Hát tăng lên 1 tone từ [D] -> [E])

* Tìm kiếm [E] hoài ngày tháng qua cùng với [C#m] nhau
Vui cùng bao [A] nhiêu tình thân bạn [E] bè
Trong giấc [B] mơ có thấy [C#m] chăng
Mình là một cô [A] bé vẫn như ngày ấy [E] thôi.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Miu Lê [E-F#] - Bee T [D-E] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/o-o-ngay-ay/W8IUW0A7.html