Ôi tình yêu thật điêu

Sáng tác: Lena

1. [Em] Ôi tình yêu thật [A7] điêu
Thật [D] nhiễu khi vẫn còn [G] yêu
[Em] biết cho đến bao [A7] giờ
[D] em thôi không mong [B7] chờ.

[Em] Nghĩ thật lâu đến đau [A7] đầu
Về chuyện tình [D] yêu bấy lâu làm [G] sao mới sâu
[Em] Hai rồi ba bốn [A7] năm ngày
Chờ hồi âm [D] không thấy đâu, vì [B7] sao quá lâu?

ĐK1:
[Em] Nắng đã lên ngang [A7] đầu
Mà vì sao [D] vẫn cứ ôm u [B7] sầu chờ ai lâu
[Em] Lỡ bước đi qua [A7] nhau
Thôi chờ kiếp [D] sau. [B7]

2. [Em] Sáng nay ở hàng [A7] xôi
[D] Thấy em với bạn [G] tôi
[Em] Em đã thôi không [A7] chờ
[D] Tôi cũng không bất [B7] ngờ.

[Em] Không còn muốn nhắn em [Am] nhiều
Về chuyện em [D] ăn sáng chưa chiều [B7] nay có mưa
[Em] Em giờ cũng đã quên [Am] rồi
Chỉ còn mình [D] tôi với tôi chờ [B7] em đấy thôi.

ĐK2:
[Em] thấy em ngay trước [A7] mặt mà xa xôi
[D] Nấp ra xa tôi [B7] sợ mình lôi thôi
[Em] Lỡ em đi hơi [A7] vội
Thôi thì thế [D] thôi. [B7]

* Chẳng còn chi [Em] nữa thôi thì thế [A7] thôi
Chẳng còn chi [D] nữa em xa tôi [B7] rồi
Để ngày mai [Em] chẳng ai còn nhớ [A7] ai
Tình mình nhạt [D] phai. [B7]

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Lena & CrazyFrogs [Em] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/oi-tinh-yeu-that-dieu/W8IUZC8O.html