Phúc cho ai xót thương (Błogosławieni Miłosierni)

Sáng tác: Jakub Blycharz - Lời Việt: Giang Tâm

1) [C#m7] Nhìn về Thiên [Asus2] Chúa thiết tha [E] nguyện xin,
[D9] ơn cứu giúp [A9] con từ [E] đâu?
Ơn thiêng cứu [Bsus4] giúp chính [B] do tay [F#sus4] của Người [F#/G#]
[Asus2] là Thiên [Bsus4] Chúa nhân [C#sus4] từ [B/C#]

2) [C#m7] ...Khi con xa [Asus2] bước Chúa đã thương tìm [E] con
[D9] ấp trên cánh [A9/C#] tay dịu [E] dàng
Máu thánh chan [Bsus4] chứa xóa [B] tan bao [F#sus4] tội nhơ [F#/G#]
[Asus2] và ban [Bsus4] chính nguồn sống [C#sus4] mới [C#]

ĐK: Diễm phúc những [E] ai xót [B9/D#] thương,
phúc cho [C#m7] ai xót [Asus2] thương, yêu thương anh [E9] em mình,
Họ được [Bsus4] Chúa [B] tỏ lòng [F#sus4] rủ thương [F#]

[D#m4] Diễm phúc những [E] ai xót [B9/D#] thương,
[B] phúc cho [C#m7] ai xót [Asus2] thương, yêu thương anh [E9] em mình
Họ được [Bsus4] Chúa [B] tỏ lòng [F#sus2] rủ thương [F#]

3) [C#m7] ...Ngày ngày nếu [Asus2] Chúa mãi nhớ bao tội [E] tình,
[D9] có ai đứng [A9/C#] vững được [E] chăng?
Nhưng hay thương [Bsus2] xót, Chúa [B] thứ tha [F#sus4] tội ta [F#/G#]
[Asus2] nào ta [Bsus4] bước đi theo [C#sus4] Người [C#]

ĐK: Diễm phúc những [E] ai xót [B9/D#] thương,
phúc cho [C#m7] ai xót [Asus2] thương, yêu thương anh [E9] em mình,
Họ được [Bsus4] Chúa [B] tỏ lòng [F#sus4] rủ thương [F#]

[D#m4] Diễm phúc những [E] ai xót [B9/D#] thương,
[B] phúc cho [C#m7] ai xót [Asus2] thương, yêu thương anh [E9] em mình
Họ được [Bsus4] Chúa [B] tỏ lòng [F#sus2] rủ thương [F#]

4) [C#m7] Vì này Thiên [Asus2] Chúa đã xóa tan tội [E] đời,
[D9] Chúa đã sống [A9/C#] lại hiển [E] vinh,
Vang câu tuyên [Bsus4] tín khắp [B] nơi trên trần [F#sus4] gian,
[Asus2] Giêsu [Bsus4] chính Ngài là [C#sus2] Chúa. [C#]

ĐK: Diễm phúc những [E] ai xót [B9/D#] thương,
phúc cho [C#m7] ai xót [Asus2] thương, yêu thương anh [E9] em mình,
Họ được [Bsus4] Chúa [B] tỏ lòng [F#sus4] rủ thương [F#]

[D#m4] Diễm phúc những [E] ai xót [B9/D#] thương,
[B] phúc cho [C#m7] ai xót [Asus2] thương, yêu thương anh [E9] em mình
Họ được [Bsus4] Chúa [B] tỏ lòng [F#sus2] rủ thương [F#]

(câu kể)
[A9] .Đẩy lùi hãi [B9] sợ một niềm xác [C#m7] tín,
phó [A9/F#] thác tất [E] cả vào[B] đôi [A9] tay Người,
Vì Người phục [B9] sinh cho ta tươi sáng niềm [C#m7] hân hoan
[A9] Chúa chính [B9] là sự [C#sus4] sống. [C#]

(lên tone)
ĐK: Diễm phúc những [A] ai xót [E9/Ab] thương,
phúc cho [F#m7] ai xót [Dsus2] thương, yêu thương anh [A9] em mình,
Họ được [Esus4] Chúa [E] tỏ lòng [Bsus4] rủ thương [B]

[D#m4] Diễm phúc những [A] ai xót [E9/Ab] thương,
[E] phúc cho [F#m7] ai xót [Dsus2] thương, yêu thương anh [A9] em mình
Họ được [Esus4] Chúa [E] tỏ lòng [Bsus2] rủ thương [B]

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Hợp ca [C#m] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/phuc-cho-ai-xot-thuong/W8IU7ZDC.html