Quảng Nam một khúc ca

Sáng tác: nhạc Phạm Cẩm, thơ Hưng Thịnh

Anh lại về thămg Quảng Nam yêu [Am] thương
Đến với Hội [Dm] An ngắm nhìn chiều Cửa [Em] Đại
Sông Thu Bồn soi [G] bóng đẹp tựa [C] tranh
Rau Trà [Em] Quế đậm [F] đà tô mỳ [Am] Quảng [Em]
Nắng đẹp biển [G] xanh An [Em] Bàng bao kỷ niệm
[G] Tình đất tình [Em] người gắn [Am] kết với yêu thương.

Quảng Nam [G] ơi! Quảng Nam [F] ơi!
Tiếng vang xa có tự ngàn [C] xưa
Mảnh đất địa [Dm] linh anh hùng hào [Em] kiệt
Những chiến [G] công một thời oanh [Em] liệt
Trang sử [G] vàng lưu [Em] mãi ngàn [Am] năm.

Anh lại về thăm Quảng Nam yêu [Am] thương
Thánh địa Mỹ [Dm] Sơn di tích [F] Chàm cổ [Em] kính
Về Duy [Dm] Xuyên xem nghệ nhân dệt chiếu
[Em] Thăm làng [G] chài năm [Em] tháng bám khơi [Am] xa.

Địa đạo Kỳ [C] Anh một thành đồng lũy [Em] thép
Trung hậu đảm đang tượng Mẹ [G] Thứ anh [F] hùng
Tự hào [Em] thay quê hương Quảng Nam đất [Am] mẹ
Trong dựng [G] xây đẹp [Em] mãi những công [Am] trình.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Đức Hạnh [Am] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/quang-nam-mot-khuc-ca/W8IU6FA0.html