Quê nghèo

Sáng tác: Hoài An (trẻ)

1. Có lối đi [C] qua quê nghèo, mùa [D] mưa nước đọng ao [G] tù
Có lối xa [C] xa quê nghèo, cầu [D] ngang ngựa xe đứng trông [G] theo
Đứa bé vẽ [A] tranh đôi bờ thấy [Em] buồn thương lắm dòng [C] sông
Bên đục bên [Bm] trong ơ [D] hờ bên đục bên [Em] trong.

2. Nhớ mái tranh [C] xưa quê nghèo, trời [D] đêm ngắm những vì [G] sao
Hái lá kết [C] hoa che đầu, cùng [D] chơi đám rước cô [G] dâu
Úp thúng bắt [A] cua trên đồng, vừa [Em] hay trăng sáng màn [C] đêm
Ôm ngàn vì [Bm] sao lung linh mơ [D] ngày mát trong dòng [Em] sông.

ĐK:
Ngồi [C] nhớ, nhớ biết [A] bao mẹ, mẹ [Em] ơi
Ngày ngày tháng [C] tháng sớm [A] hôm vì đàn [Em] con
Chân lấm tay [D] bùn từng hạt [Em] cơm
Mưa nắng dãi [A] dầu mẹ ngại [Em] chi
Cho con nên [Bm] người, thương [D] quá ơi mẹ [Em] ơi.

Còn [C] đó xóm [A] nghèo chờ đàn [Em] con
Ngày ngày tháng [C] tháng vẫn [A] mơ về dòng [Em] sông
Thay đổi quê [D] mình một niềm [Em] tin
Con hứa với [A] mẹ, mẹ mẹ [Em] ơi
Chung sức bạn [Bm] bè, xây [D] đắp những miền [Em] quê.

* Chiều kí túc [C] xá thấy mưa [A] rơi thương mẹ [Em] tôi
Còn [C] đó quê [D] nghèo chờ đàn [Em] con.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Đan Trường [Fm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/que-ngheo/W8IUO9W8.html