Quyết tiến

Sáng tác: Võ Đức Thu

Quyết [A] tiến ta giống dân Lạc Hồng
Liều thân [F#m] sống tranh [A] đấu giữ gìn non [E] sông
Quyết [A] tiến [C#m] khi nước non nguy [Bm] biến
Máu anh [C#m] hùng ngàn [B7] đời nhuộm thắm non [E] sông

Quyết [A] tiến khi nước non reo hò
Lòng cương [F#m] quyết tranh [A] đấu giữ gìn tự [E] do
Quyết [A] tiến [C#m] khi nước non nguy [Bm] biến
Máu anh [E] hùng rạng danh nòi giống Tiên [A] Rồng

Vết anh [A] hùng ngàn [C#m] xưa nay còn lưu [F#m] dấu
Theo sử xanh nước Việt ngàn đời hùng [E] anh
Chí quật [A] cường toàn dân hy sinh tranh [C#m] đấu
Khắp núi [Bm] sông hùng [E] anh nòi giống lạc [A] hồng

Khúc khải [A] hoàn cùng [C#m] nhau ta đồng ca [F#m] hát
Bao vẻ vang nước Việt đền trời rền [E] vang
Ánh huy [A] hoàng đời đời Việt Nam tươi [C#m] sáng
Khắp sơn [Bm] hà toàn [E] dân đồng cất tiếng [A] ca

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Karaoke [Bb] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/quyet-tien/W8IUUFIU.html