Ru con Nam Bộ

Sáng tác: Dân ca Nam Bộ

[C] Gió mùa [F] thu mẹ [C] ru mà con ngủ
[F] Năm canh chày [Am] năm canh chày
Thức [C] đủ vừa [F] năm hỡi [C] chàng chàng [F] ơi
Hỡi [C] người người [F] ơi em [Em] nhớ tới [Am] chàng em [Em] nhớ tới [C] chàng.

Hãy [F] nín nín đi [Am] con hãy [C] ngủ ngủ đi [F] con
Con [C] hời mà con [F] hỡi con [Em] hỡi con [Am] hời
Con [Dm] hỡi con [G] hời hỡi [C] con.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Tài Linh [C#] - Mỹ Huyền [C] 
- Ái Vân [C] - Tam Ca Đông Phương [C] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/ru-con-nam-bo/W8IUU0Z9.html