Sài Gòn buồn, giờ giới nghiêm

Sáng tác: nhạc Trần Duy Đức, thơ Đỗ Vẫn Trọn

Sài Gòn [G] buồn Sài Gòn giờ giới [Bm] nghiêm
Tiếng hàng [Am] rao trong đêm chợt tắt [D] lịm
Những em [Am] bé đánh giầy không còn [C] thấy
Công viên [D] buồn vắng [A7] lặng bước chân người [D7] qua.

Sài Gòn [G] buồn Sài Gòn giờ giới [Bm] nghiêm
Tiếng còi [Am] xe đêm qua dường tắt [D] thở
Đâu hàng [Am] quán bên bạn bè thân [C] thiết
Những con [D] đường ngõ [D7] hẹp sao bỗng lặng [G] thinh.

[C] Ôi Sài Gòn [Am] buồn nghẹn ngào giờ giới [F] nghiêm
Thương Sài [C] Gòn nghe lòng đang chảy [G] máu
Nước mắt [Am] rơi rơi từng dòng ly [Bm] biệt
[Fm] Sài Gòn của [Am] tôi Sài [Cm] Gòn của [D] em.

[C] Ôi Sài Gòn [Am] buồn ngậm ngùi giờ giới [F] nghiêm
Chuông nhà [C] thờ thôi không còn ngân [G] thánh
Nhớ Sài [Am] Gòn ngàn đời thương Sài [G] Gòn
[Fm] Sài Gòn của tôi [Am] đâu? Sài [Cm] Gòn của em [G] đâu?

Sài Gòn [G] buồn Sài Gòn giờ giới [Bm] nghiêm
Những đoàn [Am] xe theo nhau rời phố [D] bệnh
Thầm ao [C] ước sẽ một ngày trở [Am] lại
Khắc khoải [D] lòng thương [D7] nhớ Sài Gòn [G] ơi.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Khánh Ly [Bb] - Ánh Nguyệt [Bb] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/sai-gon-buon-gio-gioi-nghiem/W8IU78WE.html