Sài Gòn mưa

Sáng tác: nhạc Thảo Hồ, thơ Nguyễn Ngọc Tú Anh

Sài Gòn ngày [C] mưa Đưa em vào [F] hạ
Giọt rơi trên [F] má Giọt [G] đầy trên [C] vai
Sài Gòn hôm [Dm] nay Mưa về qua [C] phố
Ngàn bong bóng [Am] vỡ Nước cuốn trôi [C] đi
Tiếng mưa thầm [C] thì Như ngàn sợi [C] nhớ
Em bàn tay [G7] nhỏ Không đủ che [C] mưa

Chiếc [G7] dù đẩy [C] đưa Ngả nghiêng trong [C] gió
Mưa qua lối [F] nhỏ Nắng ở nơi [C] nào
Sài Gòn mưa [Dm] mau Em về bước [F] nhẹ
Hình như có [G7] lẽ Mưa gọi tình [C] ta
Mới vừa hôm [C] qua Ngày còn rất [C] nắng
Bây giờ mưa [G7] trắng Trắng cả hồn [C] em

Khi [F] nào nắng [C] lên Cho [F] em mùa [G] hạ
Này cơn mưa [G7] lạ Đừng ở lâu [C] nhe
Cho em tiếng [C] ve Và màu phượng [G7] đỏ
Em còn nỗi [Dm] nhớ Thôi đừng mưa [C] mau.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Nhất Chi Mai [Ab] - Phương Thủy [F] 
- Thảo Hồ [C] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/sai-gon-mua/W8IU7OOD.html