Say xuân

Sáng tác: Long Nón Lá & Misabae

[G] Một năm nữa đã trôi qua
[D] Mùa xuân thơm ngát hương hoa
[Em] Đến nhanh vậy [C] ta.

[G] Bà Tư cô Sáu anh Năm
[D] Nhìn mặt ai cũng đăm đăm [Em] nói
(Tết lẹ dữ [C] bây, ờ lẹ thiệt à)

[G] Người người đang nô nức
[D] Nhà thì thơm bánh mứt
[Em] Lá la la là [C] la.

[G] Gói hành trang năm [D] cũ sang một bên
[Em] Xuân nay tứ sắc tưng [C] bừng.

T-ĐK:
[G] Pháo âm vang đón xuân
Rượu nồng [D] cứ nâng ly chúc nhau
[Em] Bước qua năm mới sang
Tiền bạc [C] cứ như sông trút vào

[G] Gió xuân ngan ngát hương
Mai đào [D] thắm tươi trong nắng mai
[Em] Xách micro hát ca
Dàn nhạc [C] sống sáng đêm tối ngày

ĐK:
[G] Tết là Tết là Tết
Chơi là [D] chơi là chơi tới nơi
[Em] Tết là Tết là Tết
Dô là [C] dô tới bến luôn nè

[G] Tết là Tết là Tết
Chơi là [D] chơi là chơi tới nơi
[Em] Tết là Tết là Tết
Dô là [C] dô 2 3 dô

[G] Giao thừa nhậu chơi là nguyên một đêm
Ngày [D] mai đầu tiên tháng giêng mình nhậu
[Em] Tới mùng hai lì xì tới tay mình nhậu
[C] Qua mùng ba mùng tư còn Tết còn nhậu

[G] Ngủ nhậu, thức nhậu
[D] Ngủ thức dậy mà vẫn còn nhậu
[Em] Phủ đầu đủ lâu
[C] Chơi sương sương vậy thôi nhậu quá phát rầu

T-ĐK:
[G] Pháo âm vang đón xuân
Rượu nồng [D] cứ nâng ly chúc nhau
[Em] Bước qua năm mới sang
Tiền bạc [C] cứ như sông trút vào

[G] Gió xuân ngan ngát hương
Mai đào [D] thắm tươi trong nắng mai
[Em] Xách micro hát ca
Dàn nhạc [C] sống sáng đêm tối ngày

ĐK:
[G] Tết là Tết là Tết
Chơi là [D] chơi là chơi tới nơi
[Em] Tết là Tết là Tết
Dô là [C] dô tới bến luôn nè

[G] Tết là Tết là Tết
Chơi là [D] chơi là chơi tới nơi
[Em] Tết là Tết là Tết
Dô là [C] dô 2 3 nhậu hem

* [G] Hương xuân vừa sang
Những âu [D] lo ôi sao tự dưng biến tan
[Em] Như tâm hồn ta trong nắng [C] vàng
[G] Xuân mang niềm vui
Cớ sao [D] ta lại chẳng vui
[Em] Âu lo bỏ sau vui Tết [C] thôi.

[G] Người người đang nô nức
[D] Nhà thì thơm bánh mứt
[Em] Lá la la là [C] la

[G] Gói hành trang năm [D] cũ sang một bên
[Em] Năm nay tứ sắc tưng [C] bừng

T-ĐK:
[G] Pháo âm vang đón xuân
Rượu nồng [D] cứ nâng ly chúc nhau
[Em] Bước qua năm mới sang
Tiền bạc [C] cứ như sông trút vào

[G] Gió xuân ngan ngát hương
Mai đào [D] thắm tươi trong nắng mai
[Em] Xách micro hát ca
Dàn nhạc [C] sống sáng đêm tối ngày

ĐK:
[G] Tết là Tết là Tết
Chơi là [D] chơi là chơi tới nơi
[Em] Tết là Tết là Tết
Dô là [C] dô tới bến luôn nè

[G] Tết là Tết là Tết
Chơi là [D] chơi là chơi tới nơi
[Em] Tết là Tết là Tết
Dô là [C] dô 2 3 zô
Nhậu hem

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Long Nón Lá & Misabae [A] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/say-xuan/W8IU7B89.html