Ta đã từng

Sáng tác: Khắc Việt

[Am] Nhiều lần định muốn [G] nói, rằng anh [F] thấy rất nhớ [G] em
Viết [Am] ra và rồi lại xoá, từng dòng tin [F] nhắn anh phân [G] vân
Suy [Am] nghĩ tới [G] em làm [F] nỗi nhớ ngút [G] ngàn
Từng câu [Am] hỏi trong [G] đầu, em về [F] chưa hay ở [G] đâu?

ĐK: Anh [Am] thấy nhớ [G] em, thấy [F] rất nhớ [G] em
Đơn [Am] giản thế [G] thôi, mà [F] sao quá xa [G] xôi
Anh [Am] nhớ em [G] lắm, vì em [F] từng là cuộc [G] sống
Là niềm [Am] tin anh vượt [G] qua nhiều gian [F] khó [G] oh

Nhưng [Am] đã xa [G] rồi, niềm [F] tin cũng rẽ [G] đôi
Đã [Am] quá nhiều [G] lần làm anh [F] suy nghĩ rối [G] bời
Anh [Am] sai nhiều [G] lắm, mà lại [F] chưa từng xin [G] lỗi
Chỉ một [Am] câu thôi giá như [G] ngày đó [F] oh [G] oh
Anh [Em] giữ em được [Am] rồi!

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Vũ Duy Khánh [Cm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/ta-da-tung/W8IUW77U.html