Tạ ơn đời

Sáng tác: Phạm Duy

1. [Dm] Tim vang còn giây lát
[Bb] Hơi run còn thơm [Gm] ngát
Dương gian còn trong [Dm] mắt
Nghe [G7] tiếng hát chưa nhạt [Dm] tan
[Gm] Bao nhiêu là thương [Dm] mến
[Bb] Bao nhiêu là quyến [Gm] luyến
Với [Dm] bao nhiêu niềm xao xuyến
Đời [G7] vắng xa như mẹ [Dm] hiền

2. [Dm] Ôi một lần nương náu
[Bb] Đi trên đời chẳng [Gm] lâu
Trong trăm mùa xuân [Dm] héo
Tay [G7] hái biết bao niềm [Dm] yêu
[Gm] Dăm em sèo nhân [Dm] thế
[Bb] Chưa phai lòng say [Gm] mê
Với [Dm] đôi ba lần gian dối
Đời [G7] vẫn ban cho ngọt [Dm] bùi.

ĐK:
Ôi ơn đời chói [Gm] vói
Nhớ [C] khi thân tròn ôm [Dm] gối
[Bb] Ba trăm ngày trong [F] gói
Ngóng [Am] trông ra đời góp [G] mối chung [Am] vui

[Dm] Ôi ơn đời mãi [Gm] mãi
Thoát [C] thai theo đời vun [Dm] sới
[Bb] Bao nhân tình thế [F] giới
Lớn [Am] lên trong vườn ân [G] ái muôn [Dm] đời.

3.[Dm] Mang ơn đời chăn vỗ
[Bb] Dâng cho người yêu [Gm] góa
Dâng cây đàn bơ [Dm] vơ
Dâng [G7] biết bao ân tình [Dm] xưa
[Gm] Mang ơn đời nâng [Dm] đỡ
[Bb] Dâng nấm mồ thô [Gm] sơ
Với [Dm] dâng hương hồn thương nhớ
Còn [G7] vấn vương trong chiều [D] tà.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Tuấn Ngọc [Ebm] - Duy Quang [Ebm] 
- Khánh Ly [Gm] - Julie [Am] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/ta-on-doi/W8IUIO0Z.html