Tám nẻo đường thành (8 nẻo đường thành)

Sáng tác: Hoài Linh

1. Bé thơ [Am] ơi, bé thơ [F] ơi nín đi đừng [Am] khóc.
Xót xa [E7] nhiều trào thêm nước mắt
Chiến tranh [Am] nào mà không tan nát
Khói lên [F] cao trắng tay [Am] mau dân nghèo lơ [F] láo
Mẹ bồng [Am] con giờ về [Dm] đâu
Nhìn vành [G] tang con quấn ngang [C] đầu.

2. Xác ai [Am] đây chết hôm [F] qua đến nay còn [Am] thấy
Vắt cơm [E7] gầy nằm trong gói giấy
Dưới chân [Am] tường nhà ai đang cháy
Ðốt đêm [F] đen trái châu [Am] treo thay đèn lấp [F] lánh
Cầu Chữ [Am] Y, lộ Hàng [Dm] Xanh
Lửa bạo thiêu tám nẻo đường [Am] thành.

ĐK:
Ðầu [C] xuân súng [F] nổ reo [G] rắc tóc [C] tang
Giờ [G] đây nhúm [Em] lửa thiêu đốt phố [G] phường
Súng [E7] nào giết trẻ đêm [Am] đen
Súng [C] nào banh [F] xác mẹ [C] hiền
Một lần [Dm] đêm vài tan [E7] biến mộ dầy [Am] thêm.

3. Khóc quê [Am] hương suốt hai [F] mươi năm ngoài lửa [Am] khói
Cũng do [E7] một bàn tay anh mãi
Nếu xa [Am] lạ thì không ai nói
Ðếm đi [F] anh, đếm đi [Am] anh bao hồn oan [F] đó
Mồ chẳng [Am] xinh, cỏ chẳng [Dm] xanh
Người nghìn sau nhắc chuyện đường [Am] thành.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Duy Khánh [Am] - Thanh Phong & Hương Lan [Am] 
- Trường Vũ [Bm] - Hương Lan [Abm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/tam-neo-duong-thanh/W8IUI9IC.html