Tâm tình ca 5

Sáng tác: Lm. Thành Tâm

ĐK: Này [D] con đây đang [F#m] nâng hồn [Bm] lên tới [A7] Chúa
Này [Em] con đây đang [D] đặt niềm tin nơi [F#m] Chúa [D7]
Nguyện [G] thương con chỉ [D6] lối soi đường
Tìm [F#m] ý Chúa giữa lúc hoang [Em] mang
Dời [C#7] con luôn đi tìm [A] Chúa suốt ngày tháng [D] năm [D7]

1. Dìu [G] con đi theo lối [A] ngay lối đi của [F#m] Ngài nhiệm màu ai [D] hay
Dù [Em] bao phen lời nguyện [G] xin thiết tha chân [A] tình chẳng được như [D] ý
Thì [G] con đây xin phó [Gm] thác tháng năm vui [F#m] buồn trôn niềm tin [D] mến
Chúa [Gm] hỡi này con [C] đây [Gm] xin phán [A] đi!

2. Ngài [G] ơi xin thương [A] lắng nghe tiếng con van [F#m] nài miệt mài đêm [D] thâu
Hồn [Em] con đây đang xao [G] xuyến khổ đau hãi [A] hùng, bão bùng giông [D] tố
Vì [G] ai đâu là công [Gm] chính trước tôn nhan [F#m] Ngài mong được dung [D] thứ
Xin [Gm] Chúa đừng tuyên [C] án [Gm] nhưng thứ [A] tha!

3. Ngài [G] dâng đây ôi xót [A] xa biết bao cảnh [F#m] nhà gia đình tan [D] nát
Còn [Em] ai kia bị áp bức [G] náu nung căm [A] hờn những người hung [D] ác
Ngài [G] nghe chăng trong [Gm] đêm vắng tiếng ai não [F#m] nùng kều gào rên [D] siết
Sao [Gm] nỡ Ngài lặng [C] yên [Gm] mặc thế [A] ư?

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Hiền Thục [D] - Vũ Khanh [D] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/tam-tinh-ca-5/W8IUW0IF.html