Thầm gọi tên anh (Whispers of your name)

Sáng tác: Nhạc Hoa

[Am] In the stillness of the [C] night
[G] I softly whisper [Am] out your name
[Em] Wondering if you're [F] in her arms
When it's [G] me that should be holding [Am] you tonight

[Am] My heart breaks ever [C] time
[G] When the rain falls down on [Am] memories
[Em] Why didn't I hold you [F] back from throwing [G] away
All years that we were [Am] hand in hand

You said that you [C] will be there for me, no matter [G] what comes our way
But now I'm [Am] holding pieces of my broken [Em] heart
And when I needed [F] you, you turned and walked [G] away
My love where have [Am] you gone?

I would throw [C] away the rest of my life just to [G] have one mere chance
To spend with [Am] you holding you close all through the [Em] night
Your smile still lingers [F] on, your touch is on [G] my mind
My love I need [Am] you back

[Am] Gọi thầm tên anh [C] lần cuối
[G] Con tim buốt giá trong [Am] đêm sầu
[Em] Còn lại gì khi tình [F] qua mau
Giờ tìm [G] đâu, bao phút giây đã yêu [Am] thương đậm sâu

Và người đi quay [C] bước chỉ vì một lời em nói trong [G] vô tình
Người đi lặng [Am] lẽ chằng biết nước mắt em rơi [Em] nhạt nhòa
Bước chân rẽ lối [F] đi rồi, một mình em trong [G] cuộc đời
Mưa ơi từng chiều [Am] đừng rơi

Còn gì không anh [C] hỡi từ ngày tình lạnh lùng anh [G] đã xa em rồi
Còn đâu giây [Am] phút sớm tối đắm đuối yêu thương [Em] gọi mời
Cố quên biết đến [F] bao giờ, đường về xa thêm [G] mịt mờ
Cô đơn chọn một [Am] giấc mơ

You said that you [C] will be there for me, no matter [G] what comes our way
But now I'm [Am] holding pieces of my broken [Em] heart
And when I needed [F] you, you turned and walked [G] away
My love where have [Am] you gone?

Còn gì không anh [C] hỡi từ ngày tình lạnh lùng anh [G] đã xa em rồi
Còn đâu giây [Am] phút sớm tối đắm đuối yêu thương [Em] gọi mời
Cố quên biết đến [F] bao giờ, đường về xa thêm [G] mịt mờ
Cô đơn chọn một [Am] giấc mơ

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Hagi [Abm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/tham-goi-ten-anh-whispers-of-your-name/W8IU8OWC.html