Thánh giá nào cho con 2

Sáng tác: Lm. Nguyễn Văn Tuyên

1. Thánh giá [Am] này Chúa dành cho [Dm] con
Thánh giá [G] này Chúa muốn trao [C] con
Từng người [F] thân thương mến hi [Dm] sinh
êm ấm gia [Am] đình xin thánh ân của [Esus4] Chúa. [E]

Thánh giá [Am] này Chúa dành cho [Dm] con
Thánh giá [G] này Chúa muốn trao [C] con.
Từng người [Am] con săn sóc thương [Dm] yêu
Chúa ơi dâng [E7] Ngài lạy Ngài xót [Am] thương. [F]

ĐK:
Chúa [Dm] hỡi sức con yếu [G] hèn
Chúa [C] hỡi khó nguy trăm [F] bề
Chúa [Am] hỡi thế nhân lọc [E7] lừa con cần [Am] Chúa.

Chúa [Dm] hỡi giúp con theo [G] Ngài
Chúa [C] hỡi vững tin nơi [F] Ngài
Chúa [Am] hỡi bước đi bên [E7] Ngài con sướng [Am] vui.

2. Thánh [Am] giá này Chúa dành cho [Dm] con
Thánh giá [G] này Chúa muốn trao [C] con
Này tình [F] yêu trao hiến cho [Dm] nhau
đoan hứa trung [Am] thành xin thánh ân của [Em] Chúa. [E]

Thánh giá [Am] này Chúa dành cho [Dm] con
Thánh giá [G] này Chúa muốn trao [C] con
Này người [Am] yêu tôn kính thương [Dm] yêu
Sắt son một [E7] niềm tình nồng mãi [Am] trao.

3. Thánh [Am] giá này Chúa dành cho [Dm] con.
Thánh giá [G] này Chúa muốn trao [C] con.
Này đời [F] con côi cút bơ [Dm] vơ
thương nhớ gia [Am] đình xin thánh ân của [Esus4] Chúa. [E]

Thánh giá [Am] này Chúa dành cho [Dm] con
Thánh giá [G] này Chúa muốn trao [C] con
Lòng cậy [Am] tin Thiên Chúa thương [Dm] con
Thánh ân dạt [E7] dào tình Ngài vút [Am] cao.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Ngọc Lan [Em] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/thanh-gia-nao-cho-con-2/W8IU77O8.html