Thanh niên làm theo lời Bác

Sáng tác: Hoàng Hà

1. Kết liên [G] lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên
Giơ nắm tay [C] thề gìn giữ hoà [G] bình độc lập tự [D7] do

2. Kết liên [G] lại thanh niên chúng ta cùng quyết tiến [Bm] bước
Đánh tan quân [C] thù xây đắp cuộc [D7] đời hạnh phúc ấm [G] no

ĐK: Đi lên thanh [C] niên chớ ngại ngần [G] chi
Đi lên thanh [D7] niên làm theo lờii [G] bác

“Không có việc gì [Em] khó, chỉ [C] sợ lòng không [G] bền
Đào [Em] núi và lấp [Bm] biển, quyết [D7] chí ắt làm [G] nên"

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Châu Văn Minh [A] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/thanh-nien-lam-theo-loi-bac/W8IUWZ8U.html