Thánh vịnh 14-C

Sáng tác: Thanh Lâm

ĐK: LẠY [G] CHÚA, AI [Am] SẼ ĐƯỢC CƯ NGỤ [D] TRONG NHÀ CỦA [G] CHÚA? [C] [G]

1) [G] Người biết sống trong [Am] sạch, biết sống thanh [Em] bần, thực thi công [D] chính.
[G] Người chỉ nghĩ điều [Am] lành, trên môi không [Em] hề bịa lời dối [G] gian.
[C] Đời sống giữ thật [E] sạch tinh, [Am] lòng chỉ nghĩ về nẻo chính,
[G] và lưỡi chẳng bịa [Am] đặt lời [D] vu khống [G] ai.

2) [G] Người không bao giờ [Am] làm cho ai ê [Em] chề, thẹn thân nhục [D] nhã.
[G] Phường ác đức coi [C] thường nhưng [Am] yêu chuộng [Em] người sợ [D] tôn Chúa [G] luôn.
[C] Chẳng áp bức, làm [Bm] nhục [E] ai, [Am] trọng kính những người sợ Chúa,
[G] lòng luôn luôn coi [Am] thường bè [D] lũ bất [G] nhân.

3) [G] Người đã hứa điều [Am] gì mãi giữ trọn [Em] lời, nguyện không bội [D] ước.
[G] Chẳng cho vay thu [Am] lời, tham lam hại người hiền [D] lương, thẳng [G] ngay.
[C] Người nhớ mãi những [E] điều đó, [Am] lòng quyết giữ lề [D] luật Chúa,
[G] thì mãi mãi muôn [Am] đời hoài [D] luôn vững [G] kiên.

ĐK: LẠY [G] CHÚA [E] , AI [Am] SẼ ĐƯỢC [Em] CƯ NGỤ [D] TRONG NHÀ CỦA [G] CHÚA? [C] [G]

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Nhóm Du Ca [F#] - nhóm Du Ca [F#] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/thanh-vinh-14c/W8IU77I0.html