Thánh vịnh 29

Sáng tác: Lm. Kim Long

ĐK. [C] Con sẽ [A/C#] ca tụng [Dm7] Ngài, lạy [F] Chúa vì [G] Chúa đã cứu mạng [C] con.

1. Con tán dương [C] Ngài, lạy [F] Chúa vì Chúa đã cứu [G] con
[F] không để quân [Em] thù đắc [G/D] chí nhạo cười [C] con
[Dm] Từ cõi âm [Em] ty Ngài đã kéo con [A] lên
tưởng đã xuống [Dm] mồ mà [G] Ngài thương cứu [C] sống.

2. Ai tín trung [C] hoài cùng [F] Chúa, nào hát kính Thánh [G] Danh
[F] Qua phút nổi [Em] giận giáng [G/D] phúc cả đời [C] liên
[Dm] Lệ có tuôn [Em] rơi chập tối tới canh [A] khuya
hừng sáng lên [Dm] rồi là [G] hò reo múa [C] hát.

3. Xin lắng nghe [C] lời, lạy [F] Chúa và ghé mắt xót [G] thương
[F] Xin Đấng con [Em] thờ giúp [G/D] đỡ phù trợ [C] con
[Dm] Đổi khúc bi [Em] ai thành vũ khúc hân [A] hoan
Xin đến muôn [Dm] đời ngợi [G] ca Danh Chúa [C] mãi.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Ban Thánh nhạc TGP Hà Nội [C] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/thanh-vinh-29/W8IU77UI.html