Thập Giá niềm tự hào

Sáng tác: Lm. Thái Nguyên

ĐK: [Am] Niềm tự hào của tôi là [F] Thánh Giá Chúa [E7] tôi
[Am] Niềm tự hào của [Dm] tôi là vác Thánh [E7] Giá đi lên mỗi [Am] ngày.

1. [Am] Ta đi lên đi lên, lòng [Dm] vui vác thập tự [E7] giá
[Am] Ta đi lên đi lên trong hy [F] vọng niềm tin sáng [E7] tươi.
[Am] Vì sự nghiệp của [Dm] ta [E7] là Thập tự giá.

ĐK: [Am] Niềm tự hào của tôi là [F] Thánh Giá Chúa [E7] tôi
[Am] Niềm tự hào của [Dm] tôi là vác Thánh [E7] Giá đi lên mỗi [Am] ngày.

2. [Am] Ai tin yêu Giêsu đường [F] đi chính là Thập [E7] giá
[Am] Không hoang mang lo âu nhưng vui [F] mừng hiên ngang tiến [E7] lên
[Am] vì đường thập tự [Dm] giá [E7] là đường vinh phúc.

ĐK: [Am] Niềm tự hào của tôi là [F] Thánh Giá Chúa [E7] tôi
[Am] Niềm tự hào của [Dm] tôi là vác Thánh [E7] Giá đi lên mỗi [Am] ngày.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Hoàng Quân [Am] - nhóm Du Ca [Bm] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/thap-gia-niem-tu-hao/W8IU7ZD0.html