Thập giá

Sáng tác: Lê Đức Hùng

1. Nhìn lên thập [Dm] giá chiêm [A7] ngắm Chúa chịu [Dm] treo [A7]
Con yêu rất [Bb] nhiều thập [Gm] giá Chúa tình [A7] yêu
Đưa vai gánh [Dm] lấy muôn đắng [C] cay tủi [Dm] nhục [F]
Dang tay lãnh [Bb] hết muôn lỗi tội trần [A7] gian.

Nhìn lại thập [Dm] giá của [A7] chính đời [Dm] con [A7]
Con không yêu [Bb] nổi thập [Gm] giá của [A7] con
Bao phen thoái [Dm] thác chối [F] từ trốn [A7] chạy
Dù con vẫn [Gm] biết thập giá là đường [C] tình đưa [A7] con đến phước [Dm] hạnh.

ĐK:
Thập [D7] giá tình [Gm] yêu, mời [C] con vượt [F] qua
Khổ đau là cơ [C] hội cho con đến gần [Bb] Chúa [A7] hơn
Thập [D7] giá tình [Gm] yêu, là chìa [C] khóa nhiệm [F] màu
Để con [A7] mở cánh cửa tới thiên [Dm] đường.

2. Nhìn lên thập [Dm] giá là [A7] giá cứu chuộc [Dm] con [A7]
Con xác tín [Bb] nhiều tình [Gm] Chúa mãi thương [A7] con
Dù rằng có [Dm] lúc con ngã [C] sa phạm [Dm] tội [F]
Dù rằng có [Bb] lúc con phản bội tình [A7] yêu

Nguyện tình [Dm] thập giá dìu [A7] bước đời [Dm] con [A7]
Chung kiên một [Bb] lòng theo [Gm] Chúa từ [A7] đây
Xin đưa con [Dm] đến cuối đường [F] tình nhé [A7] Ngài
Con đã xác [Gm] tín thập giá là đường [C] tình đưa [A7] con tới nước [Dm] trời.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Phan Đinh Tùng [Ebm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/thap-gia/W8IUO007.html