Thắp sáng trong con

Sáng tác: Trầm Hương

1. Thắp sáng [Am] lên trong con tình yêu Chúa
Thắp sáng lên trong [E7] con tình tuyệt [Am] vời
Để con hân hoan đem tin [E7] yêu đi [F] về muôn [E7] lối
Tựa như mưa [Dm] tuôn, mưa hồng [E7] ân Chúa trên trần [Am] đời.

Thắp sáng [Am] lên trong con tình yêu Chúa
Thắp sáng lên trong [E7] con tình tuyệt [Am] vời
Để con say [G] mê tim reo [F] vang rộn ràng đi [E7] tới
Niềm tin cao [Dm] dâng, ôi niềm [E7] tin thánh ân tuyệt [Am] vời.

Thắp sáng [Am] lên trong con tình yêu Chúa
Thắp sáng lên trong [E7] con tình tuyệt [Am] vời.

2. Thắp sáng [Am] lên trong con tình yêu Chúa
Thắp sáng lên trong [E7] con tình tuyệt [Am] vời
Trần gian hôm nay, ôi bao [E7] nhiêu mây [F] mờ giăng [E7] lối
Tựa như cơn [Dm] mê, tâm hồn [E7] con quá xa tình [Am] người.

Thắp sáng [Am] lên trong con tình yêu Chúa
Thắp sáng lên trong [E7] con tình tuyệt [Am] vời
Rồi hôm nay đây khi lâm [G] nguy con [F] thuyền tan [E7] vỡ
Hồn con chơi [Dm] vơi xin tình [E7] thương Chúa luôn hộ [Am] phù.

Thắp sáng [Am] lên trong con tình yêu Chúa
Thắp sáng lên trong [E7] con tình tuyệt [Am] vời.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Tốp ca [Am] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/thap-sang-trong-con/W8IU6DDU.html