Thế đời

Sáng tác: Viên Nghiệp

1. Thôi đừng nghĩ suy biến sự trong [Em] đời
Cố gắng sống [C] vui lần [D] qua kiếp [G] người
Ai [Em] giàu cùng cười vui [Am] đi
Ai [D] nghèo đừng vội khinh [C] khi
Biết đâu ông [Am] trời ngày sau [B7] đổi ý.

2. Nhưng đời mấy ai nghĩ ngày sau [Em] này
Tốt xấu đúng [C] sai còn [D] ai đoái [G] hoài
[Em] Uy quyền người người nghe [Am] theo
Lâm [D] nghèo mình mình gieo [C] neo
Quen [B] rồi thời thế [Em] ở đời. [Bm] [Em]

ĐK:
Sinh [C] ra [E] làm kiếp con [Am] người
Ở [Em] đời ai muốn khổ [G] đau
Sống [Em] đời ai chẳng ước [Am] cao?
Đừng hỏi [D] sao có người sinh trong nghèo [G] khó
Có [Am] người sinh trong gấm [Em] lụa
Đó là phần [Bm7] số đã ghi định sẵn [Em] rồi! [Am] [Em]

3. Ai nào đoán ai sống được [Em] bao ngày
Mới thấy đó [C] nay mộ [D] xanh cỏ [G] dày
[Em] Sang hèn miệt thị chi [Am] nhau
Qua [D] đời rồi cùng theo [C] nhau
Lên [B7] trời mình ngắm [Em] cảnh đời. [Bm] [Em]

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Viên Nghiệp [Fm] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/the-doi/W8IUZIBZ.html