Thu đến

Sáng tác: nhạc Eric Lê Phúc, thơ Phan Phước Lành

1. Đã thấy màu lá [Em] đỏ
Bên hồ sóng lăn [Am] tăn
Heo may về đây [D] đó
Giữa đất trời giá [G] băng.

Vầng [D] trăng treo đỉnh [Em] núi
Giọt [Bm] sương nghiêng nghiêng [Am] sầu
Trời [D] cao trăng vẫn [G] sáng?
Tựa [D] cửa nhìn đêm [G] thâu.

Vầng [Bm] trăng thu lả [Em] lơi
Giọt [E7] mưa suốt đêm [Am] thâu
Trời [D] cao trăng vẫn [G] sáng?
Tựa [B7] cửa nhìn trăng [Em] Thu.

[E] Nắng chiều thêm vàng [C#m] võ
[F#m] Mưa lác đác giọt [B7] mềm
Păng-[E] xê buồn khoe [C#m] sắc
Mắt [B7] biếc càng sâu [Em] thêm

Mùa [Em] Thu màu lá [C] đỏ
Nắng [Em] có còn bao [Am] nhiêu?
Trên [D] cây đời trút [G] lá
Nghe [Am] ra [B7] tuổi đã [Em] nhiều!

2. Có những rừng thu [Em] đỏ
Bên hồ nước trong [Am] veo
Thênh thang cạnh dốc [D] núi
Với chiếc cầu rất [G] Thu.

Kìa [D] mây trôi lửng [Em] lơ
Vầng [Bm] mây xanh xanh [Am] màu
Rừng [D] thu lá ửng [G] đỏ
Ỏng [D] ảnh màu trăng [G] thu.

Rừng [Bm] thu trăng toả [Em] sáng
Giọt [E7] mưa ngâu đêm [Am] thâu
Ở [D] nơi đây vẫn [G] sáng
Ngồi [B7] ngắm vầng trăng [Em] Thu.

[E] Nắng chiều thu ửng [C#m] đỏ
Bên [F#m] suối vắng êm [B7] đềm
Trong [E] tôi nghe trống [C#m] vắng
Mãi [B7] nhớ người năm [Em] xưa.

3. Trên chiếc cầu gỗ [Em] mục
Trong rừng núi âm [Am] u
Bên [C] kia dòng suối [D] vắng
Dưới núi rừng sương [G] thu.

Cò [D] bay trong rừng [Em] thu
Lả [Bm] lơi trong nắng [Am] chiều
Hồ [D] thu xanh xanh [G] mướt
Hòn [D] đá ngồi bơ [G] vơ.

Rừng [Bm] thu trăng toả [Em] sáng
Giọt [E7] mưa ngâu đêm [Am] thâu
Đàn [D] nai tơ ngẩn [G] ngơ
Cũng [B7] ngắm vầng trăng [Em] Thu.

[E] Nắng chiều thu ửng [C#m] đỏ
Bên [F#m] suối vắng êm [B7] đềm
Trong [E] tôi nghe trống [C#m] vắng
Mãi [B7] nhớ người năm [Em] xưa.

Trên [Em] chiếc cầu gỗ [C] mục
Thiếu [E7] dáng người năm [Am] xưa
Sao [D] nghe lòng buốt [G] giá
Lâng [Am] lâng [B7] tuổi xế [Em] chiều.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Eric Lê Phúc [Em] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/thu-den/W8IU980E.html