Thu tàn

Sáng tác: Vũ Nhân & Văn An

Intro: [C][Em][Am]-[Dm][G][C]
[F][Em][Am]-[Dm][G][C]-[F][C]

Bao lá [G] rơi mùa thu [C] héo tàn
[F] Sao xuyến [G] chi mùa thu [C] thương nhớ [Em]
[Am] Lòng nhủ lòng người trai [Dm] tha hương
[G] Đây năm tháng nước mây [C] lờ trôi [F][D][G]

Thu đã qua lòng ta [C] nhớ hoài
[F] Thu đã [G] qua chiều buông [C] sương rơi [Em]
[Am] Chiều dừng chân nơi đây [Dm] bâng khuâng
[G] Đi về đâu hỡi ai [C] giang hồ?

Về [F] đâu khi tàn thu dâng nhớ [Em] thương
Về [Am] nơi quê nhà bóng tre [G] xanh rờn
Diều êm vi vu hoàng hôn chênh [Am] bóng
Đời [Dm] sống [D7] đầy [G] thơ

Bao giấc mơ mùa thu [C] hết rồi
[F] Ôi tiếng [G] thu trầm-ngân [C] lưu luyến [Em]
[Am] Người nghệ sĩ chiều nay cô [Dm] đơn
[G] Duyên tình thu với ta [C] bẽ bàng [F][C]

Theo lá [G] rơi nhạc rung [C] thẫn thờ
[F] Đây đó [G] thu tàn dâng [C] thương nhớ [Em]
[Am] Chiều dừng chân cô đơn bâng [Dm] khuâng
[G] Vương buồn chi hỡi ai [C] gianghồ?

Tàn [F] thu khi chiều xa chốn cố [Em] hương
Tìm [Am] đâu quê nhà luỹ tre xanh [G] rờn
Hoàng hôn dân thôn hoà vang tiếng [Am] hát
Nhịp [Dm] sống [D7] nhạc [G] vương

Trong nắng thu trầm lan [C] khói chiều
[F] Hương chiến [G] chinh còn buông đây [C] đó [Em]
[Am] Người nghệ sĩ hồn thơ [Dm] phiêu diêu
[G] Bên đồi thông lá rơi tiêu [C] điều

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Mai Hương [D] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/thu-tan/W8IU8OFE.html