Thu xa

Sáng tác: Vi Tuấn Đại & Nguyễn Thanh Liêm

Rời chốn [Gm] xưa, ta mang theo lời [F] hát
Dòng thơ [A7] buồn, vương mãi xót tim [Dm] non
Nhìn mây [C] trôi, sao cứ hoài trăn [Am] trở
Nhớ quê [C] nhà, mơ thấy dáng nghiêng [F] vai.

Đời đôi [Dm] ngã, bến bờ đành ly [F] biệt
Giữ dư [Gm] âm, để níu giấc mơ [F] xa
Khúc thu [Dm] sầu, vẫn chiều buông thưa [F] nắng
Ngoảnh lại [Am] trông, đời đã quá phôi [Dm] pha.

Người [Dm] ấy, năm xưa vẫn thướt [F] tha
Mong [Gm] manh, thon thả tiếng mượt [F] mà
Niềm [Gm] nhớ cố nhân theo lời gió
Nghe đâu đây, có [A7] bước ai qua [Dm] thềm.

Rời chốn [Gm] xưa, ta mang theo lời [F] hát
Dòng thơ [A7] buồn, vương mãi xót tim [Dm] non
Khúc thu [Bb] sầu, vẫn chiều buông thưa [F] nắng
Ngoảnh lại [A7] trông, đời đã quá phôi [Dm] pha.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Dzoãn Minh [Dm] - Tuyết Dung [Am] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/thu-xa/W8IU6EUI.html