Thương tà áo bay

Sáng tác: nhạc Thông Đạt, thơ Nguyên Đàm

Thương [G] vô Thành nội Cửa [Bm] Đông
Thương [Em] ra Thượng [Am] Tứ chiều [D7] hong nắng [G] tà
Bến [Am] đò Thừa Phủ xa [Em] xa
Trông qua Vỹ [D7] Dạ bao tà áo bay.

Áo [G] bay áo [Em] bay trong [D] gió chiều [G] nay
Nắng [Am] nghiêng nghiêng vành [D7] nón
Má hây hây [G] tình.

Trường [Am] Tiền thiếu nhịp cầu [Em] xinh
Sông Hương rũ [D] bóng, chiều im lắng [G] buồn
Ngọ [Em] Môn cổ kính rêu [Am] phong
Súng [Em] đồng (mà) hai [Am] dãy thần công thở [D] dài
Đường [Em] vô Đại Nội hôm [Am] nay
Mang nhiều chứng [D] tích những ngày tang [G] thương.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Hương Lan [A] - Thiên Trang [G] 
- Mỹ Thể [Ab] - Ngọc Cẩm & Nguyễn Hữu Thiết (trước 75) [Bb] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/thuong-ta-ao-bay/W8IUWOO7.html