Thuyền Bát Nhã

Sáng tác: Thích Viên Giác TVG Phi Long

Tâm kinh Bát Nhã muôn đời, sáng soi trí tuệ chiếu ngời tâm sa
Con thuyền Bát Nhã bao la, đưa ta về bến quê nhà chân như

Intro: [F][C] - [Dm][Am] - [Bb][Dm][C]

1. Cùng xuống [F] bến, nào cùng ra [Dm] bến ta kéo neo cùng [C] đi
Đi [F] xuống! Xuống [Dm] thuyền thuyền Bát Nhã
Này thuyền Bát Nhã sẽ đưa ta về [C] bên kia!
Nơi [Dm] đó không sanh, không [F] lão

2. Chờ gì [F] nữa? Mình chờ gì [Dm] nữa? ta hãy mau cùng [C] đi!
Đi [F] xuống! Xuống [Dm] thuyền Thuyền Bát Nhã
Con thuyền rộng lớn sẽ đưa ta về [C] bên kia
Nơi [Dm] đó có Phật Di [F] Đà

ĐK: Ma Ha Bát [Bb] Nhã Ba La MậT [Dm] Đà
Tâm [C] Kinh [Am] Quán Tự [Dm] Tại Bồ [C] Tát
Vào sâu Bát [F] Nhã Ba La Mật [C] Đà, A [F] Thời
Ma Ha Bát [Bb] Nhã Bát Nhã Ba La Mật [Dm] Đà
Tâm [C] kinh [Am] Chiếu kiến Ngũ [F] Uẩn giải [Dm] Không
Độ Nhất [Gm] Thiết Khổ [C] Ách A [F] Thời

* Chờ gì [F] nữa? Mình chờ gì [Dm] nữa? ta hãy mau cùng [C] đi!
Đi [F] xuống! Xuống [Dm] thuyền Thuyền Bát Nhã
Con thuyền rộng lớn sẽ đưa ta về [C] bên kia
Nơi [Dm] đó không bệnh, không [F] tưởng

Chờ gì [F] nữa? Mình chờ gì [Dm] nữa? ta hãy mau cùng [C] đi!
Đi [F] xuống! Xuống [Dm] thuyền Thuyền Bát Nhã
Con thuyền rộng lớn sẽ đưa ta về [C] bên kia
Nơi [Dm] đó đời sống an [F] lành

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Cẩm Ly [F#] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/thuyen-bat-nha/W8IUUU8I.html