Tiến bước dưới quân kỳ

Sáng tác: Doãn Nho

Vừng [G] đông đã hửng sáng
[E7] Núi non [Am] xanh ngàn trùng xa
Tổ [Am] quốc bao la hiền [C] hòa
[Am] Tươi thắm bóng cờ [D] vờn bay trên [G] cao
[Am] Muôn trái tim này hòa nhịp [D] cùng ngàn lời [G] ca trong sóng lúa
Lấp [G] lánh sao [D] bay trên quân [G] kỳ

[Em] Nghe rung núi đồi từng bước ta đi
[D] Nhắc tới chiến công ngàn [G] năm xưa
[Em] Nhìn cờ hồng bay rực [B7] rỡ
[Em] Gương bao anh hùng bừng [Em] cháy trong tim
Quên thân [D] mình một niềm tin trong phong ba
Tô [Am] thắm tươi thêm màu cờ
Giữ vững hòa bình, [D] dựng xây tương [G] lai
Chân trời [Am] mới sáng [D] ngời quân ta [G] đi

[Em] Ghi sâu trong lòng từng bước ta đi
[D] Mãi mãi vững tin Đảng [G] tiền phong
[Em] Bộ đội của ta đã mạnh lớn
[B7] Lớp lớp sóng người vững bước dưới [Em] cờ
Vinh quang [D] này là đoàn [G] quân đã chiến thắng
Đây [G] ánh quân [D] kỳ chiếu sáng [G] ngời

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Áo Lính [G] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/tien-buoc-duoi-quan-ky/W8IUUFIE.html