Tiễn đưa (Tiễn biệt)

Sáng tác: nhạc Song Ngọc, thơ Nguyên Sa

1. Người về chiều nay hay [F] đêm mai
Người sắp [Gm] đi hay đã [F] đi rồi
Muôn vị hành tinh rung [Gm] rung
Lung linh thềm ga [Dm] vắng
Hay [Bb] rượu tàn rung trên [C7] môi

2. Người về nhặt sao rơi [F] đêm nay
Đường sắt [Gm] kia trên những [F] con tàu bùi ngùi
Sao đường tàu không [Gm] đi quanh
Cho con tàu xuôi [Dm] bến
Tay [C] người lại trong [F] tay tôi [Bb][F]

ĐK: Đêm vẫn trôi canh [Bb] dài bồi [Gm] hồi
Ai [Am] tiễn ai nên [Dm] hẹn nhiều [Am] lời
Biết bao điều [Bb] thương yêu
[C] Tàn đêm bên [Gm] quán nhỏ
[Bb] Sân ga vời vợi [C] nhớ
Chuyện [F] tâm tư thành [C] thơ

3. Mà người về nơi đâu [F] nơi đâu
Tàu vẫn [Gm] đi nên vẫn [F] có người đợi chờ
Sương lạnh nhẹ rơi [Gm] trên vai
Trăm con tàu trăm [Dm] lối
Tôi [C] đưa người hay [F] đưa tôi [Bb][F]

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Ý Lan [F#] - Thái Châu (trước 75) [C] 
- Hoài Mỹ [F] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/tien-dua-tien-biet/W8IUOC0F.html