Tiến thoái lưỡng nan

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Soạn theo phần trình bày của ca sĩ Khánh Ly


Tiến thoái lưỡng [C] nan đi về lận đận
Tình đôi lận [G] đận tiến thoái [Dm] lưỡng nan
Mây bay khắp [F] xứ chân mờ [C] cõi xa
[Dm] Vàng phai nhè [G] nhẹ chiều hôm [C] cửa nhà

Tiến thoái lưỡng [C] nan đi về lận đận
Ngày xưa lận [G] đận không biết [Dm] về đâu
Về đâu cuối [F] ngõ về đâu [C] cuối trời
[Dm] Xa xăm tôi [G] ngồi tôi tìm giấc mơ
[Dm] Xa xăm tôi [G] ngồi tôi tìm [C] lại tôi

Tiến thoái lưỡng [C] nan đi về lận đận
Ngày nay lận [G] đận là giọt [C] hư không

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Trịnh Công Sơn [G] - Khánh Ly [C] 
- Hồng Nhung [D] - 5 Dòng Kẻ [F] 

Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/tien-thoai-luong-nan/W8IUWO8A.html