Tiếng đàn đêm

Sáng tác: Đỗ Hoàng Dũng

Tôi vẫn [Am] nghe tiếng đàn đêm [C] đêm
Của người thương [G] binh gởi gắm lòng [Am] mình [F]
Tiếng đàn [Am] anh nồng [Dm] nàn như tình [Am] yêu ngày [F] nào
Cùng đồng [Em] đội bên dòng suối vắng
Ngồi thật [Am] gần truyền hơi ấm cho [E7] nhau.

Tiếng đàn [Am] anh dạt [Dm] dào
Mang lời [F] ru của [C] mẹ
Trong đêm [Am] đêm như anh [G] mong
Cho em [Am] thơ tròn giấc [E7] ngủ.

ĐK:
Tiếng đàn [Am] anh mang nỗi [C] nhớ núi rừng xa [G] xôi
Tiếng đàn [Am] anh mang trận [C] đánh oai hùng năm [G] xưa
Tiếng đàn [F] anh như còn [Am] muốn ôm chặt trong [Em] tay
Cây [F] súng gìn giữ quê hương [E7] mình.

Tiếng đàn [Am] anh mang dòng [C] suối núi rừng biên [G] cương
Tiếng đàn [Am] anh sao đẹp [C] mãi như trời quê [G] hương
Tiếng đàn [F] anh như còn [Am] muốn ôm chặt trong [Em] tay
Cây [F] súng gìn [G] giữ quê hương [Am] mình.

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Quốc Phú [Am] - Hồng Hạnh [Ebm] 


Nguồn: https://hopamviet.vn/chord/song/tieng-dan-dem/W8IU8UOU.html